SPRAWY PRIORYTETOWE:


W październiku 2009 roku, w czasie spotkania w Wiedniu, grupa kobiet pochodzących z Europy i Azji Centralnej dyskutowała na temat problematyki HIV w odniesieniu do kobiet. Efektem tej burzy mózgów jest poniższa lista tematycznych/konkretnych zagadnień. Uważamy je za główne obszary naszej pracy wykonywanej podczas przygotowań do konferencji AIDS2010, w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu.

1)      Piętnowanie i dyskryminacja doświadczane przez nosicielki wirusa HIV
2)      Macierzyństwo: prawo do bezpiecznego, zdrowego macierzyństwa
3)      Seks i seksualność, Zdrowie oraz  Prawo Seksualne i Reprodukcyjne, włącznie z prawami lesbijek, osób biseksualnych i transgrendrowych (LGBT).
4)      Przemoc wobec kobiet, w tym handel kobietami
5)      Perspektywa gender w redukcji szkód, z poświęceniem szczególnej uwagi na kobiety, które używające narkotyków i alkoholu
6)      Prawne aspekty i strategia postępowania, również dotycząca kryminalizacji umyślnego zarażania wirusem HIV 
8)      Kobiety przebywające w więzieniach
8)      Seks-biznes i prawa pracowników seks-biznesu
9)      Migracja i azyl
10)    Kobiety poniżej 18 roku życia
11)    Problemy starzejącej się populacji kobiet – nosicielek HIV w poszczególnych          regionach
12)    Podejmowanie decyzji, obejmujące większe zaangażowanie chorych na AIDS , i głębokie zaangażowanie kobiet chorych na AIDS.
13)    Finansowanie
14)    Systemy opieki zdrowotnej i ich usługi
15)    Przyjęte przez media postawy i sposoby portretowania
16)    Opinia publiczna
17)    Niekompletność bazy informacji na temat powyższych problemów
 
Nie ulega wątpliwości, iż przedstawiona lista jest jeszcze niekompletna. Mimo to, zwraca ona uwagę na szerokie spektrum problemów dotyczących HIV, z jakimi zmagają się kobiety z całej Europy i Azji Centralnej.Wkrótce na naszej stronie pojawi się dokładny raport ze spotkania, podczas którego utworzono tę listę.


Sprawy priorytetowe